home-page
home-page

Ondersteuning van jeugdwerk

7
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Ondersteuning van jeugdwerk

Poppendeugd

Poppendeugd vzw zorgt voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding door op een educatieve manier voor buitenschoolse ontspanning te zorgen en wil dit uitbreiden op een vaste plek. Het budget is nodig om de zaal in te richten en de nodige attributen aan te kunnen kopen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ondersteuning van jeugdwerk

Betonne Jeugd brengt dak- en thuisloosheid bij jongeren in Beeld!

Dit project wil dakloze jongeren verenigen om samen een film te maken over hun “overleven zonder een thuis”. Op deze manier ontdekken ze Betonne Jeugd waar ze ondersteuning kunnen vinden. Het budget wordt gebruikt om een medewerker aan te werven en voor het maken van de film.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ondersteuning van jeugdwerk

Spelend Leren 2018

Kras Zuid wil met een halftijdse medewerker activiteiten organiseren om kinderen in de school op verschillende levensdomeinen te stimuleren. Het doel is om kinderen te bereiken die een taalachterstand of concentratieproblemen hebben, die het moeilijk vinden om in groep samen te werken of te spelen, of die gedrags- of leerproblemen hebben.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ondersteuning van jeugdwerk

Het Syrische Jeugdhuis

Dit project wil een jeugdhuis opstarten voor jongeren om elkaar te ontmoeten en te steunen. De jongeren geven zelf aan dat ze vaak leven in een isolement en onvoldoende zicht hebben op het vrijetijdsaanbod. Ze ervaren ook te veel drempels om uit zichzelf naar de bestaande jeugdhuizen te gaan.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ondersteuning van jeugdwerk

Vrijdag, vrije dag!!

Alle jongeren hebben recht op ontspanning en een positieve vrije tijd. Jongeren in armoede ontdekken de stad en het vrijetijdsaanbod voor jongeren dankzij tweewekelijkse ontmoetingen. Samen worden er verschillende activiteiten ontdekt en uitgetest. Een halftijdse medewerker organiseert het aanbod.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ondersteuning van jeugdwerk

Scouts durven delen en grijs vergroenen

Scoutsgroep Antwerpen-Zuid wil de oude speelplaats achter hun lokalen heraanleggen in een frisse combinatie van gras, groen en klinkers. Het wordt een “binnentuin” om te spelen, te vergaderen en te feesten. Via een partnerschap met de buurt kunnen buurtbewoners er tuinieren en activiteiten organiseren.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ondersteuning van jeugdwerk

Dames voor Dames 2050

Een project van de dames van Linkeroever voor dames van Linkeroever. Een dag die staat voor het empowerment van de vrouw en waar ontmoeting tussen de doorsnee dames van Linkeroever en rolmodellen met een diverse achtergrond en met verschillende loopbanen centraal staan.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer