home-page
home-page

Ontmoeting in de buurt

8
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Ontmoeting in de buurt

Fundament (brand)veilig en toegankelijk voor iedereen

Sinds 2015 wordt de leegstaande kelderruimte van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord door de Kerkfabriek ter beschikking gesteld aan de inwoners van de wijk 2060. De organisatie die de dagelijkse werking op zich zal nemen is gedoopt tot ‘Fundament’. Er zijn financiële middelen nodig om de ruimte (brand)veilig en toegankelijk te maken, zodat het echt een ontmoetingsruimte wordt.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ontmoeting in de buurt

Een buurthuis in de Brederodewijk

Een buurthuis in de Brederodewijk verhoogt de sociale cohesie en brengt verschillende plaatselijke organisaties met elkaar in contact. Dit project wil met een 2/5de medewerker een jaar lang een uitgebreid en gevarieerd programma aanbieden voor jong en oud, van alle streken en voor elke interesse met de hoop dit project op termijn verder te zetten.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ontmoeting in de buurt

Trottoirterrassen voor burenbabbels op het Kiel

Met dit project geven de bewoners een aantal parkeerplaatsen tijdelijk een publieke invulling en richten ze die in op maat van de bewoners. Dat doen ze door ‘parklets’ of ‘trottoirterrassen’ te installeren, die ze samen bedenken en bouwen. Met deze rustplekken creëren ze interactie in de straat. Ze slaan met deze ‘voetpadbalkons’ bruggen tussen burgers.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ontmoeting in de buurt

Boerenmarkt Sint-Andriesplaats

Een boerenmarkt is een eenvoudige manier om consumenten in direct contact te brengen met producenten en de keten zo kort mogelijk te houden. Bovendien kan een boerenmarkt in het hart van de Sint-Andrieswijk de sociale samenhang versterken en uitbreiden.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ontmoeting in de buurt

ONS HUIS

De bewonersgroep baat dankzij de burgerbegroting sinds vorig jaar een buurthuis uit op het gelijkvloers van een sociaal appartementsgebouw op Linkeroever. Bewoners kunnen er goedkoop hun was doen en een praatje slaan of iets drinken. Omdat het echt een succes is en er echt nood aan is wil de bewonersgroep het project verderzetten.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ontmoeting in de buurt

Tot ziens in 2060

PSC is een organisatie die zich richt op mensen in kansarmoede. ‘Tot ziens in 2060’ is een groot ontmoetingsspel waarin mensen in 2060 op zoek moeten gaan naar elkaar. Zo leren ze nieuwe mensen uit de buurt kennen en lopen ze daarna door een buurt vol bekenden.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ontmoeting in de buurt

Buurtcentrum Cortina bevordert de sociale cohesie in Antwerpen Noord

Buurtcentrum Cortina is sinds 2013 een ontmoetingsplek in Antwerpen-Noord. Wijkcomité Willibrordus en basketclub Willibies Antwerpen maken zeer gretig gebruik van deze plek om hun werking uit te bouwen. Jammer genoeg vinden niet alle wijkbewoners en –verenigingen hun weg naar het buurtcentrum. Met onder meer een halftijdse medewerker willen ze daar verandering in brengen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Ontmoeting in de buurt

Samenhorigheid via kunst

In de Vlagstraat wil een artistieke bewoonster de buurtbewoners responsabiliseren om hun straat proper te houden door samen straatkunst te maken met objecten uit hun kelder. Met muurschilderingen, beschilderd glas, versierde bloembakken...enz. wil ze de straat meer kleur geven en de bewoners hun samenhorigheid en hun betrokkenheid vergroten

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer