home-page
home-page
Ontdek het thema

Plek om te studeren

Studielokalen Ezraini

Korte omschrijving

Dit project wil mensen stimuleren tot zelfontplooiing en toekomstperspectieven bieden door ruimtes ter beschikking te stellen met de nodige studiefaciliteiten. Jongeren en studenten krijgen de kans om voor hun studies aan computers te werken en krijgen daarbij begeleiding. Het budget dient om computers en tablets aan te kopen en vrijwilligers te vergoeden.

Uitvoerder

Schoolcomite Benoth Jerusalem vzw

Budget

€ 20.000

Waar?

Van Immerseelstraat 27-33, 2018