home-page
home-page

Plek om te studeren

9
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Plek om te studeren

Nieuwe generatie, betere prestatie!

Dit project wil de schoolresultaten, taalvaardigheid en sociale vaardigheden van de kinderen verhogen via begeleiding en ondersteuning. Het project zet ook in op de sociale integratie en maatschappelijke participatie van de kinderen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Basketbalclub Willibies Antwerpen organiseert wekelijks huiswerkbegeleiding voor leden van de club en kinderen uit de buurt. De achterliggende gedachte is dat goede schoolresultaten en sportief succes hand in hand gaan.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

(H)eerlijke kindertijd

Vzw De Schoolbrug wil een prikkelend alternatief voorzien voor klassiek huiswerk. Een alternatief dat minder stress & ongelijkheid geeft én leerkansen biedt aan ALLE kinderen! Met het budget wordt een halftijdse medewerker aangeworven die alles coördineert.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Leerlingen met toekomst

De jeugdvereniging Rode Roos geeft jongeren in de Seefhoek een beter toekomstperspectief door hen op maat te ondersteunen met regelmatige huiswerkbegeleiding en wil dit blijven verderzetten.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Samen leren, samen spelen, met papa en mama erbij

Tafels van Vrede organiseert huiswerkbegeleiding om kinderen op maat te ondersteunen om zo hun slaagkansen op school te vergroten. Ook de ouders worden hierin betrokken en ontdekken hoe hun kinderen op school leren en hoe hen daarin te ondersteunen. Daarnaast is er ook aandacht voor andere manieren van leren.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Geen verandering maar versterking

Dit project voorziet huiswerkbegeleiding voor kinderen en psycho-sociale hulp voor ouders. Bij de gezinnen thuis wordt ondersteuning op maat aangeboden door vrijwilligers en een halftijdse maatschappelijk werker. Maar omdat niet elke thuissituatie het toelaat is het ook van belang om een ruimte ter beschikking te stellen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Huiswerkhandje VZW

Huiswerkhandje vzw wil elke schooldag huiswerkbegeleiding aanbieden met een 1/2de medewerker en vrijwillige begeleiding van studenten. Op die manier wordt er preventief gewerkt om schoolprestaties te verbeteren en spelenderwijs vooruitgang te boeken. Elk kind heeft recht op twee dagen huiswerkbegeleiding per week.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Studielokalen Ezraini

Dit project wil mensen stimuleren tot zelfontplooiing en toekomstperspectieven bieden door ruimtes ter beschikking te stellen met de nodige studiefaciliteiten. Jongeren en studenten krijgen de kans om voor hun studies aan computers te werken en krijgen daarbij begeleiding. Het budget dient om computers en tablets aan te kopen en vrijwilligers te vergoeden.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Plek om te studeren

Kinderen van onze wijk, de toekomst voor onze wijk.

Op Linkeroever wonen verschillende culturen en veel kinderen waarvan de ouders weinig of geen ondersteuning kunnen bieden bij het huiswerk van hun kinderen. Onze Stad Ons Huis slaagt er al jaren in om dat te organiseren en wil dit verderzetten.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer