Meer sociaal contact

7
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Meer sociaal contact

Nieuwe oudergroepen voor kinderen met een beperking

De Vereniging voor personen met een handicap wil ouders van kinderen met een handicap samenbrengen in het Huis van het Kind Kiel. Ze wil ontmoeting, informatie-uitwisseling en wederzijdse ondersteuning stimuleren d.m.v. sociaal contact. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt kinderopvang voorzien.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Iedereen Handig!

Vanaf 2019 organiseert Centrum Kauwenberg wekelijkse ontmoetingsmomenten waar mensen in armoede welkom zijn voor een babbel. Tijdens deze momenten krijgen de aanwezigen drie keer per maand een creatieve workshop aangeboden. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier ontmoeting te realiseren.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Nieuwe Burgers - Nieuwe Buren

Dit project, begeleid door een halftijdse medewerker, richt zich op niet-begeleide vluchtelingenjongeren van 17 tot 21 jaar. Onder meer door een buddy-werking wil het deze jongeren aansluiting laten vinden bij jeugdwerkingen en vrijetijdsinitiatieven in buurt en stad. Het doel is om ontmoeting te bevorderen tussen nieuwe en ‘oude’ burgers van Antwerpen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Op bezoek bij kwetsbare ouderen in 2060

S-Plus vzw gaat langs bij kwetsbare personen. Het project start met senioren. Gaandeweg worden uitbreidingsmogelijkheden qua doelgroep bekeken. Tijdens een bezoek ligt de focus op sociaal contact en wordt met een vragenlijst aan rechtendetectie gedaan. Indien er sociale en/of zorgnoden zijn, kan dit doorgespeeld worden aan (professionele) diensten.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Dans Met ons

Mensen die leven in ‘gekleurde armoede’ willen ook graag deelnemen aan het verenigingsleven. Dit project wil een voorbeeldfunctie vervullen en bestaat uit 8 laagdrempelige workshops. Telkens komt een dans uit een bepaalde streek aan bod. De ‘hulpbrochure’ voor verenigingen die nadien wordt opgesteld, kan organisaties helpen om een diverser publiek aan te trekkken.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

DE BUURTCOACH Netwerken met en voor thuiswonende ouderen om langer thuis wonen mogelijk te maken.

Als je ouder wordt, wil je kunnen rekenen op mensen in je omgeving. Burenbetrokkenheid is echter niet vanzelfsprekend. Actieve aanwezigheid creëert verbinding en dat is wat de hafltijdse buurtcoach doet. Noden worden sneller opgemerkt, vinden sneller een oplossing en er is een netwerk dat ervoor zorgt dat de oudere er niet alleen voor staat.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

AAP+

AAP+ koppelt senioren aan een huisdier uit de buurt. Op deze manier kunnen senioren genieten van een oppashuisdier wanneer het hen past. Deze huisdieren krijgen op hun beurt nog meer liefde en aandacht en hun baasjes hebben een betrouwbare oppas. Met dit project wil AAP vzw 150 senioren matchen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer